ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    
วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
กิจกรรม อำเภอใส - สะอาด cleaning day 7 พฤษภาคม 2556  
 

นายพีระพงษ กมลเสถียร ปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯเทศบาลตำบลซับสมอทอดร่วมกิจกรรม อำเภอใส - สะอาด cleanning day ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด เมื่อ วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2556  ที่ผ่านมา...(กิตติภณ รายงาน)

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2556 เวลา 15.31 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 335 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย