ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    
วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
แถลงข่าวการจัดสร้างหลวงพ่อบึงสามพัน(รุ่นสร้างตำหนักแปดเซียน)  
 

นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอดเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดสร้างหลวงพ่อบึงสามพัน(รุ่นสร้างตำหนักแปดเซียน) ณ.มูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถาน เมื่อ วันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมี นาย จิรายุทธ วัจนะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีในการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้ และจะจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก เททองหล่อพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อบึงสามพัน ในวัน ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2556 เวลา 14.29 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 318 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย