ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    
วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล ได้เป็นประธานเปิดงาน "โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก" เพื่ออบรมแกนนำสตรีจำนวน 22 คน เป็นการเพิ่มศักยภาพของแกนนำสตรีให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและสามารถให้คำแนะนำกับประชาชนในชุมชนของตนเองต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2555 เวลา 11.57 น. โดย คุณ ศราวุธ โทอ่อน

ผู้เข้าชม 547 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย