ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    
วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  
 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 กองสาธารณสุข  เทศบาลตำบลซับสมอทอด  ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินีนาถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี้ https://www.facebook.com/#!/ssmt9/photos

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2555 เวลา 15.03 น. โดย คุณ ศราวุธ โทอ่อน

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2555 เวลา 15.14 น. โดย คุณ สุวรรณ เจริญพร

ผู้เข้าชม 472 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย