หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(หน้าสำนักงานเทศบาล)รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาค่าซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงไร้สาย จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]จ้างการต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็บไต์ของเทศบาลตำบลซับสมอทอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง/หินคลุก ซอยบ้านช่างชื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตรกระจกคริสตัส โครงการวันเยาวชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง อาหาร เครื่องดื่ม อบรมโครงการวันเยาวชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการวันเยาวชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53