หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตเทศบาลและตามจุดเสี่ยง โดยติดตั้งโคมหลอดไฟ LED ขนาด 90 วัตต์ จำนวน 30 จุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างซื้อหมึกถ่ายเอกสารsharp2กล่องๆละ2500บาทเป็นเงิน5000บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]จ้างจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลซับสมอทอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล วันหล่อเทียน เนื่องในโครงการจัดงานแห่เทียนจำพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดหาเวทีเครื่องเสียง วันหล่อเทียน โครงการจัดงานแห่เทียนจำพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำพรรษา ประจำปี 2562 (วันหล่อเทียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดนิทรรศการ วันหล่อเทียน โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2562 ]จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 5 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45