หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ซับสมอทอด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลซับสมอทอด
นายวีระ ศุภจิตธนานันท์
ปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดบรรพตาราม
เทศบาลตำบล
ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
otop
ผลิตภัณฑ์
เซรามิก บึงสามพัน
    
วัดบรรพตาราม
 
 
   

 
    
 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3856  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 กสว. มท 0820.2/ว3843 เอกสารแนบ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ กศ. มท 0816.3/ว3835  [ 21 ก.ย. 2566 ]
    
 
     
 
 
  ในปีงบประมาณ 2566 ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลซับสมอทอดด้านไหนมากที่สุด
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนาด้านเศรษกิจ
  การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
 
    
 
เทศบาลตำบลซับสมอทอดได้จัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด ประจำปี ๒๕๖๕ ตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลซับสมอทอด เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
 
        
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าาง “ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ” [ 12 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 503 
ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการเทศบาลตำบ [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 7 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 12 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล [ 7 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก ซอยเทศบาล ๓๐ (ซอยบ้ [ 6 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําซอยเทศ [ 6 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 21 
ประกาศอำเภอบึงสามพัน เรื่อง เรียกประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เทศ [ 4 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบา [ 29 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 24/3 รวมความยาว 2 ฝั่ [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 26 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 373 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล 20 ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ย [ 23 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 20 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมทอด สมัยสามั [ 18 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 32 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 19/4 (ซอยพลเวียง) ขนาด [ 18 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 21 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 24/3 รวมความยาว 2 ฝั่ง [ 17 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 21 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยเทศบาล 20 ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยา [ 16 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 50 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยเทศบาล 19/4 (ซอยพลเวียง) ขนาดร [ 15 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดเจาะน้ำบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร [ 11 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์บ [ 9 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 54 
ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 21 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 58 
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรั [ 22 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 20 ก.ย. 2566 ]

         
 
      
 
    
 
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลซับสมอทอด ประจำปี 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 125 
หัวข้อชื่อ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลซับสมอทอด ประจำปีงบป [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 784 
โลโก้กองทุนประกันสุขภาพชุมชน [ 23 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1617 
    
 
 
 
 
 
พช0023.1/ว6753 ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : D  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
พช0023.1/ว6751 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ที่พช 0023.3/14381 การประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระะบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชนฯ  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.2/14493 การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
พช0023.1/ว688 การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
พช 0023.6/ว 686 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
พช0023.6/ว 6685 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยนภายใต้  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
พช0023.6/ว 6684 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยนภายใต้  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 683 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิการศึกษาบุตรครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 ว 683  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 6712 การประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการไทยเเลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 ว 6712  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-731-742
เทศบาลตำบลซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ : 0-5673-1742 หรือ 0-5673-2848 โทรสาร : 0-5673-1742 ต่อ 22
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลซับสมอทอด
จำนวนผู้เข้าชม 7,435,429 เริ่มนับ 3 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.ซับสมอทอด

facebook
ทต.ซับสมอทอด
ทต.ซับสมอทอด