หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ซับสมอทอด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลซับสมอทอด
.......................................
ปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดบรรพตาราม
เทศบาลตำบล
ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
otop
ผลิตภัณฑ์
เซรามิก บึงสามพัน
    
วัดบรรพตาราม
 
 
   

 
    
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1185  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.3/ว1178  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 กค. มท 0803.4/ว1183 รายชื่อฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1179 รายชื่อ รุ่นที่ 33  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สน.บถ. มท 0809.1/ว1091  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว1167 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 17 มี.ค. 2566 ]
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen กศ. มท 0816.3/ว1161 รายละเอียดโครงการฯ แบบสมัครฯ แบบรายงานฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1164  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว1163  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.4/ว1148  [ 17 มี.ค. 2566 ]
    
 
     
 
 
  ในปีงบประมาณ 2566 ท่านมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลซับสมอทอดด้านไหนมากที่สุด
  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม
  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การพัฒนาด้านเศรษกิจ
  การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต
  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
 
    
 
เทศบาลตำบลซับสมอทอดได้จัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด ประจำปี ๒๕๖๕ ตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลซับสมอทอด เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
 
        
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าาง “ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ” [ 12 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 437 
ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอยหลังแขวงการทาง โดย [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหรือหินคลุ [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ชุ [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองปล้น หมู่ที [ 7 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองปล้น หมู่ที [ 22 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลตำบลซํบสมอทอด เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้า [ 10 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศเปิดเผยราคากลางครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอยหลังแขวงการทาง [ 7 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื [ 2 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 28 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหรือหินคลุก ซอยเทศบาล 20/2 ( ซอยข้ [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหรือหินคลุก ซอยเทศบาล 20/2 ( ซอยข้า [ 1 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 10 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคล [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสรรหาและเลือ [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 8 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ชุมชนซับสมอทอดเหนือ เทศบาล [ 24 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเส [ 24 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด สมัยสามัญ สมั [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 13 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 30 
 


ซื้อเสื้อกีฬาและถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬ [ 8 มี.ค. 2566 ]ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ [ 8 มี.ค. 2566 ]

         
 
      
 
    
 
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลซับสมอทอด ประจำปี 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
หัวข้อชื่อ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลซับสมอทอด ประจำปีงบป [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 527 
โลโก้กองทุนประกันสุขภาพชุมชน [ 23 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1526 
    
 
 
 
 
 
พช0023.3/ว 760 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช0023.6/ว 156 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายเดือน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช0023.6/ว 1989,1990 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ แนบ1 ]  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 155 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager กระทรวงสาธาร  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.4/ว 756 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 747 การติดตามเเละเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนยุท  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 746 ประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.esdelearning.org  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
พช0023.6/ว 719 ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟ่ป่า หมอกควัน และฝุ่นละออกใน  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช0023.6/ว 719 ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟ่ป่า หมอกควัน และฝุ่นละออกใน  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
พช 0023.6/ว 735 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุข  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-731-742
เทศบาลตำบลซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ : 0-5673-1742 หรือ 0-5673-2848 โทรสาร : 0-5673-1742 ต่อ 22
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลซับสมอทอด
จำนวนผู้เข้าชม 7,126,439 เริ่มนับ 3 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.ซับสมอทอด

facebook
ทต.ซับสมอทอด
ทต.ซับสมอทอด