หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏฺบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ ๕) [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๘ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินพนักงานเทศบาล ฉบับที่๒ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไชเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งทั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2