ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๒  
 

เมื่อวันพุธ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบึงสามพัน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกองค์การบิหารส่วนตำบลบึงสามพัน,สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองต่างๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ ที่ ๒ (บึงสามพัน) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ คณะ(อสม.อำเภอบึงสามพัน) และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกของการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะที่ต้นทางก่อนทิ้ง โดยมี น.ส.เมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน ภาพข่าว รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 08.55 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย