หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
พิธีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรนายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอดและนางอัจฉรา อินทรานุกูล ภรรยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒  
 

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการทั้ง ๑๐ ชุมชนในเขตเทศบาล ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรนายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอดและนางอัจฉรา อินทรานุกูล ภรรยา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด ภาพ/ข่าว รายงานโดยงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 10.50 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย