หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ (๓)  
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด นายพีระพงษ์ กมลเสถียร ปลัดเทศบาลฯ นางพจมาลย์ คำพุฒ รองปลัดเทศบาลฯ ได้มอบหมายให้ นายไพบูลย์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางไลยเนตร ผู้ภักดี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมด้วยงานประชาสัมพันธ์ และงานเทศกิจเทศบาลตำบลซับสมอทอด ร่วมกับโรงพยาบาลบึงสามพัน ออกตรวจสอบตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารในร้านจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด ในการนี้จะมีการลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ของสถานประกอบการของท่าน ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ภาพ/ข่าวรายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 11.11 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย