หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒  
 

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ได้ดำเนินจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด ภาพ/ข่าว รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชการและแผนงาน เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 11.19 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย