หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
งานเลี้ยงส่งเพื่อมอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับ นายขวัญชัย เพ็งโตวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลซับสมอทอด  
 

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายทวีศักดิ์ อินทรนุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองต่าง ๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ และตัวแทนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานเลี้ยงส่งเพื่อมอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับ นายขวัญชัย เพ็งโตวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลซับสมอทอด เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ณ สโมสรสราญรมย์ เทศบาลตำบลซํบสมอทอด ภาพ/เมตตา ข่าว/กิตติภณ รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 11.27 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย