หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
รับช่อดอกไม้จาก น.พ. ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ ในระดับประเทศ  
 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอดพร้อมด้วย นายพีระพงษ์ กมลเสถียร ปลัดเทศบาลฯ และนางพจมาลย์ คำพุฒ รองปลัดเทศบาลฯ ได้เข้ารับช่อดอกไม้จาก น.พ. ชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ ในระดับประเทศ ตามโครงการ\\\"องค์กร ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน\\\" ประจำปี ๒๕๖๑ (ประเภทองค์กรส่วนท้องถิ่น) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพ/ข่าว รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 11.33 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 57 ท่าน