หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๙ น. น.ส.เมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูจากสถานศึกษาต่าง ๆ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะจิตอาสาและประชาชนชาวอำเภอบึงสามพัน ได้เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน ภาพ/ข่าว รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 11.45 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย