หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการแอพพลิเคชั่น”ถุงเงินประชารัฐ”  
 

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น.สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแอพพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” ภายใต้โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแบบใช้มือถือรับชำระค่าสินค้าจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีนายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอดพร้อมด้วยนายเมี้ยน กิริยา ประธานสภาฯ นายพีระพงษ์ กมลเสถียร ปลัดเทศบาลฯและชุดเทศกิจเทศบาลตำบลซับสมอทอดร่วมลงพื้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค้า ในตลาดสดศิริวัฒนารับทราบข้อมูลถึงโครงการดังกล่าวซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและสมัครเข้าร่วมโครงการแอพพลิเคชั่น”ถุงเงินประชารัฐ”เป็นจำนวนมาก ณ ตลาดสดศิริวัฒนา ภาพ/ข่าว รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 10.35 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย