หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแช่น้ำสมุนไพรและนวดฝ่าเท้า ฝ่ามืออย่างถูกวิธี  
 

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางพจมาลย์ คำพุฒ รองปลัดเทศบาลฯ นายสามารถ สิงหรา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพโรงพยาบาลบึงสามพัน บุคลากรของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามพัน และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลซับสมอทอดอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแช่น้ำสมุนไพรและนวดฝ่าเท้า ฝ่ามืออย่างถูกวิธี ในะหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลซับสมอทอด ภาพ/ข่าว รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 10.41 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย