หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้คำขวัญ \"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด\"  
 

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิริพล วรรณแต่ง ปลัดอาวุโสอำเภอบึงสามพัน เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายชวาล ยมจันทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้คำขวัญ \"มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด\" โดยการแสดงสัญลักษณ์ร่วมสวมเสื้อเหลืองพร้อมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน องค์กรศาสนา สถานประกอบการ หน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ได้รับรู้ และเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และเห็นความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี ภาพ/ข่าว รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 10.58 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย