หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน Green City ประจำปี ๒๕๖๒  
 

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.(ที่ผ่านมา) นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองต่างๆ หัวหน้าฝ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และตัวแทนชมรมต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน Green City ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจการประเมินในด้านเอกสารและลงพื้นที่จริงประกอบการประเมินฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด ภาพ/ข่าว รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 11.08 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย