หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประชุมการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์มรดกไทยหล่อเทียนจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒  
 

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. กองการศึกษา เทศบาลตำบลซับสมอทอดดำเนินการจัดการประชุมการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์มรดกไทยหล่อเทียนจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายทวีศักดิ์ อินทรนุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด เป็นประธานในการจัดการประชุมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกองต่างๆ หัวหน้าฝ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจากสถานศึกษาต่างๆ และประธานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด ภาพ/ข่าว รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 11.15 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย