หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการป้องความเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย ๓อ ๒ส  
 

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอดร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลบึงสามพัน ได้จัดโครงการป้องความเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย ๓อ ๒ส โดยมีนายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประกรณ์ ชูสงค์ สมาชิกสภาเทศบาล นางพจมาลย์ คำพุฒ รองปลัดเทศบาลฯ และคณะกรรมชุมชนทั่ง ๑๐ ชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน ภาพ/ข่าว รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 11.25 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย