หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน ที่ปรึกษา
สาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน ที่ปรึกษา
นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล ประธานกรรมการ
นายสมศักดิ์ สิงหกุล รองประธานกรรมการ
นายสิทธิศักดิ์ พุ่มพวง รองประธานกรรมการ
นายคำรณ คงกลั่นดี กรรมการ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลซับสมอทอด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2556 เวลา 14.23 น. โดย คุณ สุวรรณ เจริญพร

ผู้เข้าชม 913 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย