หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ แรงม้าไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบนาที และมีขนาดควาจุของถังน้ำไม่น้อยกว่า  
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์
           ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ แรงม้าไม่ต่ำกว่า ๒๔๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล
             ที่รอบไม่เกิน  ๒,๘๐๐     รอบนาที และมีขนาดควาจุของถังน้ำไม่น้อยกว่า๘,๐๐๐ ลิตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 15.16 น. โดย คุณ สุวรรณ เจริญพร

ผู้เข้าชม 122 ท่าน