หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลซับสมอทอด
นายพีระพงษ์ กมลเสถียร
ปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดบรรพตาราม
เทศบาลตำบล
ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5

ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    


วัดบรรพตาราม

 
<<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
 

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลซับสมอทอด ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีนายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, รองปลัดเทศบาล(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) ผู้อำนวยการกองการศึกษา,หัวหน้าฝ่าย,คณะครูเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา และนักเรียน ผู้ปกครอง ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลซับสมอทอด ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจำนวน ๓ รายดังนี้
๑.ด.ญ.พลอยชมพู โนนคำ อ.๑/๑
๒.ด.ช.ณัฐมาพร ชูสงฆ์ อ.๑/๑
๓.ด.ช.โกศัลย์ พรมมา อ.๒/๑
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด ภาพ/ข่าว กิตติภณ รายงานโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 13.22 น. โดย คุณ กิตติภณ หิรัญทัศน์

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/23

ลำดับภาพที่ 2/23

ลำดับภาพที่ 3/23

ลำดับภาพที่ 4/23

ลำดับภาพที่ 5/23

ลำดับภาพที่ 6/23

ลำดับภาพที่ 7/23

ลำดับภาพที่ 8/23

ลำดับภาพที่ 9/23

ลำดับภาพที่ 10/23

ลำดับภาพที่ 11/23

ลำดับภาพที่ 12/23

ลำดับภาพที่ 13/23

ลำดับภาพที่ 14/23

ลำดับภาพที่ 15/23

ลำดับภาพที่ 16/23

ลำดับภาพที่ 17/23

ลำดับภาพที่ 18/23

ลำดับภาพที่ 19/23

ลำดับภาพที่ 20/23

ลำดับภาพที่ 21/23

ลำดับภาพที่ 22/23

ลำดับภาพที่ 23/23
<<
>>
X