หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลซับสมอทอด
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลซับสมอทอด
นางชฎาวรรณ ศรีมงคล
ปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับสมอทอด
วัดซับสมอทอด
วัดบรรพตาราม
เทศบาลตำบล
ซับสมอทอด
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
เซรามิก บึงสามพัน
    

วัดบรรพตาราม
 
เทศบาลตำบลซับสมอทอดจะดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตกสำรวจ ในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอด ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564
 
 
 
 

โครงสร้างเทศบาลตำบลซับสมอทอด
 
นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด
 
รองนายกเทศมนตรีฯ
 
รองนายกเทศมนตรีฯ
 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด
 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด
 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด
 

โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
ตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภาฯ
- งานการเลือกตั้ง
   
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานธุรการ
   
   
   
 
- งานวิศวกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่ และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานธุรการ
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานรักษาความสะอาด
- งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานสัตวแพทย์
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
 
กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
- งานธุรการ
- งานศูนย์เยาวชน
  งานพัฒนาการศึกษา
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
   
   
   
 
- งานวิเคาะห์นโยบายและแผน
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานประชาสัมพันธ์
- งานธุรการ
   
   
   
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2553
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-731-742
เทศบาลตำบลซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ : 0-5673-1742 หรือ 0-5673-2848 โทรสาร : 0-5673-1742 ต่อ 22
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลซับสมอทอด
จำนวนผู้เข้าชม 5,710,402 เริ่มนับ 3 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10