หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
  ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
ผลิตโดย : กลุ่มประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้ ชุมชนน้ำซับเจริญ
จำนวนผู้เข้าชม : 4735 ท่าน
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
 
  (1)  
 
 

วัดบรรพตาราม