หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2