หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 6  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 [ 19 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 6  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-2564 [ 6 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)