หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 93  
 
มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ปเองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๑) [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
เทศบาลตำบลซับสมอทอด งดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาเทศบาลตำบลซับสมอทอด เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันเทศบาลตำบลซับสมอทอด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด เรื่อง กำหนดพื้นที่่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
เรื่อง ขอให้เตรียมการรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓ (๒) [ 28 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
เรื่อง ขอให้เตรียมการรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓ (๑) [ 28 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2