หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562 [ 29 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
ผังกระบวนงานของระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 5 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)