หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางชฎาวรรณ ศรีมงคล
ปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด


นางพจมาลย์ คำพุฒ
รองปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางไลยเนตร ผู้ภักดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวจอมใจ ธรรมบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายมงคล ยอดคง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางนิภารัตน์ ศุภจิตธนานันท์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน