หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพีระพงษ์ กมลเสถียร
ปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด


นางพจมาลย์ คำพุฒ
รองปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางกาหลง แสงคำสอน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ


นางพัชรียา หอมมาลัย
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายไพบูลย์ พึ่งบัว
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายไพบูลย์ พึงบัว
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ


พจมาลย์ คำพุฒ
รองปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายสามารถ สิงหรา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายพีระพงษ์ กมลเสถียร
ปลัดเทศบาลตำบลซับสมอทอด
รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน