หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวีระ ศุภจิตธนานันท์
ปลัดเทศบาล
โทร : 091-9201913


นายวินัย วงศ์ศิลา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ
โทร : 065-541-9152
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจิราภรณ์ พรมผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-037-8870


นายวิทวัส มณีกาญจน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 098-1784799


นางไลยเนตร ผู้ภักดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 091-386-0405


นางสาวจอมใจ ธรรมบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 086-574-4695


นายมงคล ยอดคง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 091-026-6675


นางนิภารัตน์ ศุภจิตธนานันท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 081-295-0272