หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
วัดบรรพตาราม
 
 
วัดบรรพตาราม
 
     จำนวนภาพ : 9    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 4008    ท่าน
 
 
วัดซับสมอทอด
 
 
วัดซับสมอทอด
 
     จำนวนภาพ : 3    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 723    ท่าน
 
 
ศพด.ทต.ซับสมอทอด
 
 
ศพด.ทต.ซับสมอทอด
 
     จำนวนภาพ : 1    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 834    ท่าน
 
 
  (1)     2      3      4