หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
   วัดบรรพตาราม  (จังหวัด เพชรบูรณ์)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดบรรพตาราม
 
ที่ตั้ง : ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ข้อมูล : วัดบรรพตาราม หนึ่งในวัดในตำบลบึงสามพันที่ชาวพุทธเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา เช่น ฟังเทศน์ฟังธรรม นั่งสมาธิ และนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้ว บริเวณวัดยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วย
 
 
ผู้เข้าชม 4009 ท่าน