หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
   ศพด.ทต.ซับสมอทอด  (จังหวัด เพชรบูรณ์)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ศพด.ทต.ซับสมอทอด
 
ที่ตั้ง : ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซับสมอทอด เปิดบริการให้การดูแลเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ เพื่อสอนทักษะการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับต่อไป โดยมีครูผู้แลเด็กที่ผ่านการฝึกอบรม ให้การเอาใจเด็ก และมีสือในการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง
 
 
ผู้เข้าชม 827 ท่าน